MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som har nått stora framgångar genom att vi knyter samman uråldriga holistiska redskap med den moderna skolmedicin.

Tanken är att yoga, utan att förlora något av sin kärna, ska upplevas lika enkelt och vanligt som att ta en huvudvärkstablett.För att ett genuint läkande ska äga rum måste alla delarna – kropp, sinne och själ inkluderas.

Yoga som Terapi, handlar om att återskapa balans i dessa delar. Yoga, som är en i grunden andlig disciplin, beaktar och behandlar hela människan.

Utifrån det yogiska perspektivet är vi varelser av kött och blod, samtidigt är vi också energivarelser som behöver fylla på energi, öppna blockeringar i våra flöden och skapa balans i våra liv. Att skapa balans handlar om att lyssna inåt, efter vad du behöver och mår bra av.

Att äta nyttigt, dricka vatten, röra på dig, balansera arbete/fritid, umgås – och sova gott t.ex.

MediYoga handlar om att göra dig medveten om dessa grundläggande behov.

Yoga arbetar precist med energisystemet. Energiobalans ger symptom: sjukdom/ohälsa.

Dessa symptom går att påverka, stärka, ”reparera” med yoga. Under barnaåren skapas enligt yogan mönster, präglingar i energisystemet. Det är i dessa – och i andningen vi applicerar MediYoga.

Andning är grunden i livet. Vi andas ca. 20.000 gånger/dag. Andningen påverkar kropp, sinne och hälsa fundamentalt. Inom MediYoga är andningen den röda tråd som integreras i allt vi gör.

 

MediYoga på Hälsans Hus, Mårtenstorget, Lund, med start under Våren 2017:


MediYoga: "Fri från stress", lördagar kl 08,00-09,00 med start 4/2 2017, 9 tillfällen, 1350 kr

 

MediYoga för Hormonsystemet, tisdagar kl 17,00-18,00 med start  24/1 2017, 9 tillfällen, 1350 kr

 

MediYoga för dig som har/har haft cancer, torsdagar kl 10-11, med start 26/1 2017, 9 tillfällen 1350 kr eller 150 kr/gång

 

MediYoga vid Graviditet, tisdagar kl 17,00-18,00 med start 18/4, 6 tillfällen, 900 kr

"Hoppa in i mån av plats" 150 kr/gång

 

Enskild session, där vi träffas vid två tillfällen a´ca 60 min och går igenom "ditt" chakrasystem och yogarörelser som kan passa just dig.

Total kostnad för enskild session 1000 kr 

 

Bra sida med mer info: www.mediyoga.se

Svensk Forskning på Yoga/MediYoga:  http://sv.mediyoga.com/forskning/svensk-forskning/

Internationell Forskning på Yoga:  http://sv.mediyoga.com/forskning/internationell-forskning/