Enkelt program för arbetsplatsen

Detta arbetsplatsanpassade program erbjuds på några av Sveriges största arbetsplatser och fungerar som prevention för utbrändhet, stöd till rehab och ökat hälsofrämjande. Övningarna har dokumenterad effekt på sömn, stress, oro/ångest, är enkla och möjliga att utföra i kontorslandskap. Inget ombyte krävs.

Övningarna har en direkt påverkan på parasympatiska nervsystemet, kroppens egen lugn- och ro respons

MIMY:  

Jag kommer till din arbetsplats och introducerar MIMY. Därefter genomför ni programmet med mig som instruktör 1/veckan under 6-12 veckor.

MIMY ger arbetsplatsen: 

En kostnadseffektiv lösning för stressprevention

Ett arbetsplatsanpassat program möjligt att utföra på stol och i kontorslandskap

En metod med övningar som har dokumenterad effekt på sömn, fokus och koncentrationsförmåga samt minskad stress och sjukfrånvaro.

Målsättning:

Målsättningen är att lära ut enkla, djupverkande avslappningstekniker enligt en färdig struktur, som ger deltagaren stöd att gå från tanke till handling då det gäller den egna balansen, i yrkeslivet såväl som privat.

Omfattning:

En introduktionsföreläsning (alternativt längre workshop) samt löpande kurstillfallen á 30 minuter med utbildad instruktör.

Praktisk information:

Gruppbokningar/företagsinterna utbildningar bokas enligt överenskommelse, efter ett gemensamt uppstartsmöte där arbetsplatsens enskilda behov och önskemål kartläggs.