MIMY MediYoga med fokus Mindfulness.

I samarbete med MediYoga Sverige, Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningsinstitut inom yoga och meditation.

Den enkla metoden för daglig stressreduktion. Idag testas metoden i svensk forskning och erbjuds brett inom vård, skola och arbetsplatser.

Livet, jobbet, hämta, handla, städa, träna, umgås, prestera.

Allt du längtar efter är att andas ut, men du hinner knappt!

Detta program är en enkel aktivitet för att uppnå balans och jämvikt i din vardag – som alla hinner med.

En väl avvägd kombination av Mindfulness och MediYoga, i ett 12-veckorsprogram. (8-12)

Ett kort program på 20-30 min/dag. Effekt uppnås även med 20 minuter om dagen.

Mediandning

Denna övning hör till världens mest effektiva form av stressreducering. Redan efter 3-4 djupa andetag aktiverar kroppen reparation och återhämtning.

Forskarvärlden är idag allt mer ense om att stress ligger bakom det mesta av det vi kallar sjukdom och att andningen är ett verktyg med vilket du direkt kan påverka din upplevelse av stress.


Symptom som stress, sömnproblem, dåligt immunförsvar kan bero på felaktig andning.