Enkelt program för arbetsplatsen

Detta arbetsplatsanpassade program erbjuds på några av Sveriges

största arbetsplatser och fungerar som prevention för utbrändhet,

stöd till rehab och ökat hälsofrämjande.

Övningarna har dokumenterad effekt på sömn, stress, oro/ångest,

är enkla och möjliga att utföra i kontorslandskap.

Inget ombyte krävs.

Övningarna har en direkt påverkan på parasympatiska nervsystemet,

kroppens egen lugn- och ro respons.

MIMY:  

Jag kommer till din arbetsplats och introducerar MIMY.

Därefter genomför ni programmet med mig som instruktör 1/veckan

under 6-12 veckor.


Alternativt: jobbar du med min webbkurs i Mindfulness.

I din egen vrå, när det passar dig


MIMY ger arbetsplatsen: 

En kostnadseffektiv lösning för stressprevention

Ett arbetsplatsanpassat program möjligt att utföra på stol

och i kontorslandskap.

En metod med övningar som har dokumenterad effekt

på sömn, fokus och koncentrationsförmåga samt

minskad stress och sjukfrånvaro.

Målsättning:

Målsättningen är att lära ut enkla, djupverkande

avslappningstekniker enligt en färdig struktur, 

som ger deltagaren stöd att gå från tanke till handling

då det gäller den egna balansen, i yrkeslivet såväl som privat.

Omfattning:

Praktisk information:

Gruppbokningar/företagsinterna utbildningar bokas enligt

överenskommelse,  efter ett gemensamt uppstartsmöte där

arbetsplatsens enskilda behov och önskemål kartläggs.