MIMY = Mindfulness och Medicinsk Yoga

i kombination.

Den enkla metoden för daglig stressreduktion. 

Idag testas metoden i svensk forskning och

erbjuds brett inom vård, skola

och arbetsplatser.

Livet, jobbet, hämta, handla, städa, träna, umgås, prestera.

Allt du längtar efter är att andas ut, men du hinner knappt!

Detta program är en enkel aktivitet för att uppnå balans

och jämvikt i din vardag – som alla hinner med.

En väl avvägd kombination av Mindfulness/Medicinsk Yoga,

i ett 12-veckorsprogram. Korta pass på 20 min/dag.

Effekt uppnås även med 20 minuter om dagen.

Långa, djupa andetag

Denna övning hör till världens mest effektiva form av

stressreducering.

Redan efter 3-4 djupa andetag aktiverar kroppen reparation

och återhämtning.

Forskarvärlden är idag allt mer ense om att stress ligger bakom det

mesta av det vi kallar sjukdom och att andningen är ett verktyg med

vilket du direkt kan påverka din upplevelse av stress.


Symptom som stress, sömnproblem, dåligt immunförsvar kan

bero på felaktig andning.