MediYoga Sverige, är Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningsinstitut inom yoga och meditation. 

MediYoga är en svensk terapeutisk yogaform, testad i svensk forskning sedan 1998, med dokumenterad effekt på bland annat oro, ångest, sömnstörningar, ryggbesvär, smärta, blodtryck, och mycket mer. Idag testas metoden i svensk forskning och erbjuds brett inom vård, skola och arbetsplatser.

Jag jobbar med MediYoga i grupp, och även i Enskild session- MediYoga som terapi.

Tanken är att yoga, utan att förlora något av sin kärna, ska upplevas lika enkelt och vanligt som att ta en huvudvärkstablett.För att ett genuint läkande ska äga rum måste alla delarna – kropp, sinne och själ inkluderas.

Jag är FaR ledare och erbjuder MediYoga för dig med "Rörelse på recept".

"Recept" får du från din läkare, eller kontakt, inom sjukvården.

Jag erbjuder dig 20% rabatt på ordinarie pris, när du visar ett recept.

Bra sidor med mer info:

www.mediyoga.se

Svensk Forskning på Yoga/MediYoga:  http://sv.mediyoga.com/forskning/svensk-forskning/

Internationell Forskning på Yoga:  http://sv.mediyoga.com/forskning/internationell-forskning/