METHAB BENTON, LÄRARE PÅ OLIKA KURSER JAG GÅR

Gongbad/Gongmeditation är

avslappning i ett bad av

toner från Gongen.

Gongens klang skapar toner, som skapar

nya toner, som vävs in i varandra

och ger vibrationer. Dessa vibrationer

balanserar kropp och sinne, kropp och själ.

Sommar 2021 i Lund och Älmhult: 

27/6 kl 18.00 - 19.30 (Lund)

25/7 kl 18.00 - 19.30 (Lund)

29/8 kl 18.00 - 19.30 (Lund)

6/7 kl 18.00-19.30 (Älmhult)

Pris: 300 kr, ca 90 min

Anmälan och frågor till: christin@vivevale.se

Diplomering Gong Academy Värnamo, med Adam och Jimmy
Gong & Healing i Hässleholm
Mina Gongar