METHAB BENTON, LÄRARE PÅ EN KURS JAG GÅTT

Gongbad/Gongmeditation är avslappning i

ett bad av toner från Gongen.

Gongens klang skapar toner, som skapar

nya toner, som vävs in i varandra

och ger vibrationer. Dessa vibrationer

balanserar kropp och sinne, kropp och själ.

Vår 2021 i Lund: 

13/3 kl 14.30 -16.00

28/3 kl 14.30 -16.00

25/4 kl 14.30 - 16.00

6/6 kl 18.00 - 19.30

27/6 kl 18.00 - 19.30

25/7 kl 18.00 - 19.30

OBS! Prishöjning 2021 till 300 kr, ca 90 min

Anmälan och frågor till christin@vivevale.se

eller på tel 0708-621598

Diplomering Gong Academy Värnamo, med Adam och Jimmy
Gong & Healing i Hässleholm
Mina Gongar