DIPLOMERING VÄRNAMO GONG ACADEMY, ADAM JAG OCH JIMMY

Välkommen till Gongens

fantastiska värld!

Allt är vibrerande strängar som

skapar energi.

Med Gongens hjälp löses blockeringar upp

och en läkande healing får möjlighet

att äga rum.

Det finns ingen möjlighet att värja sig

från Gongens vibrationer.

Det tar endast 90 sekunder för Gongen att

ta sig igenom vårt försvar.

I tusentals år har Gongen använts på olika sätt.

Med dess fantastiska klang och vågor som likt

en kyrkklocka nästan aldrig ebbar ut.

METHAB BENTON, EN AV MINA LÄRARE I GONG, PÅ MANGALAM