MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som har nått stora framgångar genom att vi knyter samman uråldriga holistiska redskap med den moderna skolmedicin.

 

Jag jobbar med MediYoga i grupp och i Enskild session. Enskilda sessioner - Yoga som terapi 
 

Yogaterapi handlar om att förstå grundorsaken till olika hälsobesvär och skapa varaktig förbättring. Under ca 60 minuter x2 går vi igenom dina särskilda behov och du får ett recept på andningstekniker, yogaövningar,  meditation som du utövar på egen hand.

Terapiformen bygger på Medicinsk Yoga/MediYoga som är testad i svensk forskning sedan 1998,  med dokumenterad effekt på bland annat oro, ångest, sömnstörningar, ryggbesvär, smärta och blodtryck.

 

MediYoga i grupp håller jag i Lund, Älmhult och Osby.

 

Tanken är att yoga, utan att förlora något av sin kärna, ska upplevas lika enkelt och vanligt som att ta en huvudvärkstablett.För att ett genuint läkande ska äga rum måste alla delarna – kropp, sinne och själ inkluderas.

Yoga som Terapi, handlar om att återskapa balans i dessa delar. Yoga, som är en i grunden andlig disciplin, beaktar och behandlar hela människan.

Utifrån det yogiska perspektivet är vi varelser av kött och blod, samtidigt är vi också energivarelser som behöver fylla på energi, öppna blockeringar i våra flöden och skapa balans i våra liv.

Att skapa balans handlar om att lyssna inåt, efter vad du behöver och mår bra av. Att äta nyttigt, dricka vatten, röra på dig, balansera arbete/fritid, umgås – och sova gott t.ex. MediYoga handlar om att göra dig medveten om dessa grundläggande behov.

Yoga arbetar precist med energisystemet. Energiobalans ger symptom: sjukdom/ohälsa.

Dessa symptom går att påverka, stärka, ”reparera” med yoga. Under barnaåren skapas enligt yogan mönster, präglingar i energisystemet. Det är i dessa – och i andningen vi applicerar MediYoga.

Andning är grunden i livet. Vi andas ca. 20.000 gånger/dag. Andningen påverkar kropp, sinne och hälsa fundamentalt. Inom MediYoga är andningen den röda tråd som integreras i allt vi gör.

 

 

 

 

Bra sida med mer info: www.mediyoga.se

Svensk Forskning på Yoga/MediYoga:  http://sv.mediyoga.com/forskning/svensk-forskning/

Internationell Forskning på Yoga:  http://sv.mediyoga.com/forskning/internationell-forskning/

 

Har du några frågor eller om något är oklart, v. v. kontakta mig, se nedan

           

            

Kursen  i Osby genomförs i samarbete med ABF Skåne Nordost
Har du studiecheck via din fackförening? Anmäl dig och betala hela kursavgiften.
Kontakta sedan ABF Skåne Nordost: asa.mogensen@abf.se eller 0730-72 47 63
Meddela även din fackförening. Värdet på din studiecheck betalas ut via ABF.