Min VenusGong

Välkomna till Gongens fantastiska värld!

Allt är vibrerande strängar som skapar energi. Med Gongens hjälp löses blockeringar upp och en läkande healing får möjlighet att äga rum. Det finns ingen möjlighet att värja sig från Gongens vibrationer. Det tar endast 90 sekunder för Gongen att ta sig igenom vårt försvar. I tusentals år har Gongen använts på olika sätt. Med dess fantastiska klang och vågor som likt en kyrkklocka nästan aldrig ebbar ut.

Gong Academy Värnamo
Methab Benton

I sommar har jag erbjudit Gongbad: Djup avslappning till Gongens klang! De dagar och tider som finns ytterligare möjlighet är:

1/8 kl 18,00

8/8 kl 18,00

15/8 kl 18,00

30/8 kl 18,00

Kostnad: 100 kr/tillfälle (elevpris)

Plats: Älmhult, Folkets hus, våning 2

Anmälan till: christin@vivevale.se eller 0708-621598